(+45) 26 36 83 06   |   info@trivlogi.dk   |     |     |     |  
  |     |     |  

Om Michael Lunde

Fakta om Michael Lunde

Uddannelse

  • Livsstils- & erhvervscoach hos Manning Inspire 2016
  • StressMentor hos StressMentor.nu 2018

Efter 15 år som mellemleder i Casino branchen, uddannede jeg mig i 2016 som coach og startede mit firma Fokus & Forandring.

Efter noget tid opdagede jeg dog en mangel i mit virke som coach, nemlig en dybere og mere biologisk viden om hvad trivsel ér og ikke ér for et menneske. Jeg uddannede mig derfor som stressmentor, da stress i stigende grad er en tilstand som både er misforstået men ofte også taklet forkert.

Dét blev starten på en passion omkring biologien bag trivsel!

Siden 2018 har jeg derfor læst og studeret hvordan vores biologi påvirker vores mindset, og ikke mindst hvordan vores mindset påvirker vores biologi.

Det har ført til den opskrift der nu er grundstenen i alt mit arbejde:

Biologi -> Mindset -> Strategi

En opskrift der kombinerer viden og redskaber fra coachingens verden med viden og redskaber fra vores biologi.

I 2020 lavede jeg begrebet Trivlogi, som er trivsel og biologi slået sammen til ét ord, ét begreb.

Min vision og mit mål med Trivlogi er, at påvirke den måde vi bygger fællesskaber op på og hvordan vi fungerer og hvordan vi påvirker hinanden i de fællesskaber.

Alle statistikker viser at den generelle trivsel går den forkerte vej, min mission er at påvirke de statistikker.

Mit Tillidsbaseret Lederforløb er specielt målrettet den gruppe jeg selv tidligere har været en del af i 15 år, nemlig mellemlederne.

Grunden til at det er mellemlederne der er målgruppen er, at det er dem der dagligt har kontakt med personale, kunder og hverdagens udfordringer på arbejdspladsen.

Bliver de uddannet i tankerne og redskaberne i Trivlogi, kan de have direkte indflydelse på trivslen hos deres personale, og dermed have en afgørende rolle for den generelle trivsel!

Finder du mine tanker og mit arbejde spændende, så tag kontakt og lad os drøfte hvordan Trivlogi kan skabe værdi for dig og hos jer.